How To Make Self Raising Flour

Ingredients

  • 100g Doves Farm Plain White Flour
  • 2 tsp baking powder

Method

  1. Measure the flour and baking powder into a bowl and stir to combine.
  2. Sieve the flour blend into another bowl.
  3. Use this flour blend as self raising flour.