How to Change Cake Tin Sizes

Ingredients

Method

 

Round Tin Square Tin Rectangular Tin
10cm/4” 7.5cm/3x3”  -
15cm/6” 12.5 x 12.5cm/5 x 5” 10 x 15cm/4 x 6”
18cm/7” 15 x 15cm/6 x 6” 12.5 x 18cm/5 x 7”
20cm/8”

18 x 18cm/7 x 7”

15 x 20cm/6 x 8”
23cm/9” 20 x 20cm/8 x 8” 18 x 23cm/7 x 9”
25cm/10” 23 x 23cm/9 x 9” 18 x 30cm/7 x 12”
28cm/11”

25 x 25cm/10 x 10”

23 x 28cm/9 x 11”
30cm/12” 28 x 28cm/11 x 11” 25 x 30cm”/10 x 12”
35cm/14” 30 x 30cm/12 x 12” 28 x 33cm”/11 x 13”